Circus met Zorg

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan inwoners met een hulpvraag.
Als zorgaanbieder hebben we een contract met de twaalf de gemeenten
uit Regio Centraal Gelderland. Zowel binnen de Jeugdwet als de Wmo.


Visie en werkwijze

Op onze Circustheaterschool maken we gebruik van actieve, creatieve en speelse werkvormen en middelen, waarmee we deelnemers aanspreken op hun talenten en ze stimuleren om uitdagingen aan te gaan. We begeleiden kinderen op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en artistiek gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.

Kenmerkend voor de begeleiding van Circustheater Stoffel is dat we uitgaan van de kwaliteiten van onze cliënten, die we overigens zelf liever artiest noemen. We stimuleren en corrigeren op speelse wijze en we buigen moeilijk gedrag vaak om op onconventionele manieren. We maken gebruik van elkaars talenten om met elkaar te blijven ontwikkelen.

Deze visie en werkwijze is ook terug te vinden in ons Sociaal Artistiek Leerplan en ons Begeleidingsplan.


Trajecten

Wanneer een bewoner bij ons in begeleiding komt, is dat omdat het noodzakelijk is dat geleerde vaardigheden bij ons verder worden geoefend en ingesleten. Afhankelijk van de hulpvraag en de omstandigheden, bespreken we samen het te volgen traject.

Begeleiding op locatie: nieuwe artiesten starten bij ons in een club.
W
e zorgen binnen drie maanden voor een begeleidingsplan, waarin het vervolgtraject wordt voorgesteld aan ouders en door ouders besproken wordt met de wijkcoach. Wanneer groepsbegeleiding in de club niet voldoende is, kunnen we individuele begeleiding inzetten of modules voorstellen.

Modules zijn gericht op het dooroefenen van specifieke vaardigheden en duren vaak zes tot acht weken. We verzorgen modules meestal aan artiesten die al bij ons in begeleiding zijn en binnen hun gezinnen.

Bij individuele begeleiding oefenen onze artiesten stapsgewijs om succesvol deel te kunnen nemen aan groepsactiviteiten.

De trajecten van ambulante begeleidingsvragen worden vaak direct na een intake al besproken.


Routes

Ouders komen bij ons:
Soms komen ouders uit zichzelf bij ons terecht, omdat ze van ons gehoord hebben. Als we denken dat we een passend aanbod kunnen verzorgen voor de hulpvraag van de ouders voor het kind, verwijzen we hen naar de wijkcoach of consulent. De coach neemt dan vaak contact op met ons om te bespreken wat er mogelijk is.

Verwijzer komt bij ons:
Meestal komen verwijzers bij ons omdat ze ons al kennen of omdat ze van ons gehoord hebben via een collega. De verwijzers zijn vaak wijkcoaches of consulenten, maar ook behandelaren van zorginstellingen weten ons te vinden.


Geen wachtlijsten, eerst proberen

Alle kinderen komen eerst een keer meedoen bij Circustheater Stoffel. We werken niet met wachtlijsten en in principe kan een kind altijd starten. Alleen wanneer het individuele begeleiding betreft met een zware ondersteuningsvraag, zullen we eerst moeten kijken naar een match tussen kind en begeleider.

Omdat een eerste keer vaak intensief is en zorgt voor veel indrukken, duurt een eerste kennismaking meestal alleen de eerste 1,5 uur. Daarna bespreken we hoe het is bevallen. Als er een klik is, kan een kind meestal de week erop volgend al starten. Er is vaak al contact geweest met de coach en in de meeste gevallen worden de beschikkingen zeer snel afgegeven zodra duidelijk is dat zorgvraag en aanbod bij elkaar passen.


Vervoersbeleid

De meeste artiesten worden gebracht en gehaald door hun ouders/verzorgers en soms komen kinderen met taxivervoer. De wijkcoach of consulent kan dit toewijzen, Circustheater Stoffel verzorgt zelf geen vervoer.

De algemene afspraak die we met ouders/verzorgers hebben is dat zij in geval van taxivervoer wél zelf elke zes weken hun kind komen ophalen, zodat er voldoende contact blijft tussen ouders en begeleiders. Bovendien kunnen ouders dan ook met eigen ogen zien hoe goed hun kind zich bij ons ontwikkelt.


Productcodes

Ambulante ondersteuningProductcode
Jeugd
Productcode
WMO
Begeleiding Jeugd 45B13
Begeleiding WMO 02A03
Begeleiding speciaal 1 NAH 45B14 02A19
Gespecialiseerde Begeleiding (psy) 45B15 02A05
Consultatie en Advies 32C02 32C02
Jeugdhulp niveau 1 43A35
Jeugdhulp niveau 2 43A36

VerblijfProductcode

Jeugd

Logeren voor kinderen
en jongeren met een
intensieve begeleidings-
vraag a.g.v. autisme
38997
Zomerkamp 38KP2
Verblijf zonder overnachting (VZO) 38VZO
Logeerweekend 38WKD

Ondersteuning

op locatie Stoffel

ProductProductcode JeugdProductcode WMO
WMO - Dagactiviteit Licht 07A11
Midden 07A12
Zwaar 07A13
Jeugd - Individuele begeleiding Begeleiding 45B13
NAH 45B14 02A19
Speciaal 45B15
Jeugd - Begeleiding in groepsverband Licht 41A22
Midden 41A23
Zwaar 41A24
Jeugd - Jeugdhulp Niveau 1 45A48
Niveau 2 45A49


Onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s)

Circustheater Stoffel kan vanuit OZA's een bijdrage leveren aan het ontwikkelings-perspectief van een leerling met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin het onderwijs niet alleen kan voorzien.

We begeleiden kinderen die op school moeilijk zelfstandig kunnen functioneren in de klas, vanwege zeer storend of zeer teruggetrokken gedrag. Via een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis, werken we aan het versterken van de eigen kracht van de leerling en diens omgeving.

Zo bieden we samen met de school en het sociale wijkteam, een traject waarin de leerling succeservaringen opdoet op school en in de vrijetijd en waarin ouders ontlast en ondersteund worden.

Op verzoek ondersteunen we ook de school hierin, door middel van coaching of trainingen aan personeel.