Circustheater Stoffel bestaat uit een stichting en een eenmanszaak.
In 2021 zal ze verder gaan als één organisatie.


Sinds 2006 verzorgt Projectbureau Circustheater Stoffel prachtige projecten voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen.

  • Kunsteducatieve workshops, lessenseries en trainingen gericht op het versterken van sociale vaardigheden.
  • Personeelstrainingen op gebied van omgaan met moeilijk gedrag en empowerment.
  • Grotere projecten op scholen of (zorg)instellingen, waarin in een of meerdere weken wordt toegewerkt naar een voorstelling.

Om activiteiten uit te kunnen voeren die afhankelijk zijn van externe financiering, hebben we in 2012 Stichting Circustheater Stoffel opgericht.

  • Vanuit onze Circustheaterschool verzorgen we begeleiding en behandeling aan kwetsbare kinderen en jongeren in de regio Arnhem.
  • Daarnaast organiseren we projecten op gebied van diversiteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn Wijkcircus, Vertel mij wat! en Jong en Belegen.


Missie en visie

Circustheater Stoffel wil bijzondere mensen door middel van circustheater begeleiden naar succeservaringen.

Het is de missie van Circustheater Stoffel om bij te dragen aan een betere wereld.
Dat klinkt groots en meeslepend. En toch is het zo.

We willen bijdragen aan een wereld waarin mensen geloven in hun eigen kracht. Om in jezelf te kunnen geloven heb je wel voldoende succeservaringen nodig. Veel mensen missen succeservaringen die echt blijven plakken, ervaringen die kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling.

Een uitgebreide toelichting op de missie van Circustheater Stoffel
is te lezen in deze paper .


Circustheater Stoffel is

  • Aangesloten bij Circuspunt, platform voor het Nederlandse circusveld.
  • Aangesloten bij SAG, Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
  • Aangemeld bij BVKZ, Brancevereniging Voor Kleinschalige Zorg.
  • Door SBB aangemerkt als erkend leerbedrijf voor MBO studenten.