In kleine groepen, onder deskundige begeleiding, werken we toe naar een voorstelling.

Een groepsbegeleider en een vakdocent zorgen samen elke maand voor een prachtig weekend in een sfeervol vakantiehuis in de regio. Onze artiesten krijgen extra aandacht en ondersteuning om spelenderwijs succeservaringen op te kunnen doen.

Iedereen kan meedoen

We vinden altijd een manier om deel te kunnen nemen, ongeacht lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperkingen.

Kinderen oefenen spelenderwijs in praktijksituaties. Ouders worden een weekend in de maand ontlast en hebben tijd voor elkaar en eventueel de rest van het gezin.

Kosten

Financiering van onze logeerweekends loopt via de wijkcoach, vanuit de Jeugdwet.
Als ouder of verzorger betaal je geen eigen bijdrage, maar check bij de wijkcoach of er ook indicatie is voor een logeerweekend.


Informatie voor wijkcoach of consulent

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan inwoners met een hulpvraag. Als zorgaanbieder hebben we een contract met de twaalf de gemeenten uit Regio Centraal Gelderland in het kader van het Sociaal Domein.

Beschikkingen zijn afhankelijk van ondersteuningsbehoefte, woonplaats en reeds lopende indicaties. Bewoners buiten Regio Centraal Gelderland kunnen mogelijk gebruik maken van een PGB. Binnen de 12 gemeenten van deze regio kunnen ZIN beschikkingen worden afgegeven met productcode 38WKD. Afhankelijk van de hulpvraag kan ook gekozen worden voor Logeren voor kinderen en jongeren met een intensieve begeleidingsvraag agv autisme (productcode 38997) of Verblijf zonder overnachting (VZO) (productcode 38VZO).

Voor vragen over onze begeleidingsplannen en de terugkoppeling naar ouders en wijkcoaches, bel of mail ons gerust.

NB> In onderstaande folder staan alleen de data uit de pilotfase. De weekends zijn elke maand (zie hiernaast).Circus met Zorg

Stichting Circustheater Stoffel biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen in Centraal Gelderland. We begeleiden onze deelnemers op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.