Thuis

Op onze clubs bieden we begeleiding in groepsverband. Wanneer een individuele vraag voor een kind of jongere meer past bij de thuissituatie, komen we thuis op bezoek voor begeleiding of behandeling.

Gezinsondersteuning

Soms speelt de hulpvraag een centrale rol in het gezin. Samen met onze begeleiders of vaktherapeuten spelen ouders en kinderen samen om elkaars kwaliteiten weer te zien, om elkaars grenzen te herkennen en om liefdevol te communiceren.

Op school

Op speelse wijze werken we eraan dat kinderen die op school vastlopen weer zelfstandig kunnen functioneren in de klas. Vaak werken we aan thema's als agressieregulatie of het versterken van het zelfbeeld.


Circus met Zorg

Circustheater Stoffel biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen in Centraal Gelderland. We begeleiden onze deelnemers op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.