Meforta College heeft als instellingsgebonden school de taak om 48 weken educatief programma aan te bieden, terwijl ze net als alle scholen 40 weken onderwijs verzorgen. Dit betekent dat ze nog acht weken educatief programma moeten verzorgen binnen schoolvakantie periodes.

Deze opdracht heeft Meforta College neergelegd bij Circustheater Stoffel. Sinds 2019 verzorgen we het volledige educatieve programma tijdens de acht 'vakantie' weken. Het veelzijdige programma bestaat uit disciplines als rap, customize, dans, capoeira, weerbaarheid, circus, koken en meer.


Over het Meforta College

Het Meforta College is een instellingsgebonden school in Zetten. We bieden leerlingen voortgezet speciaal onderwijs in de richtingen praktijkgericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs (mbo entree), vmbo en havo onderbouw.

Het Meforta College biedt alleen onderwijs aan leerlingen die geplaatst zijn bij de OG Heldringstichting. Daar werken wij nauw mee samen. De OG Heldringstichting biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Daarbij kunnen de vrijheden van de leerling worden ingeperkt, om te voorkomen dat hij zich onttrekt of onttrokken wordt aan de hulp die hij nodig heeft.