Om mensen te begeleiden naar succeservaringen is het belangrijk om prikkelende, energieke en uitdagende projecten aan te bieden die veelzijdig van karakter zijn.
Circustheater bevat precies de juiste ingrediënten om dit tot stand te brengen!

In de circusprojecten van Circustheater Stoffel leren de deelnemers jongleren, koorddansen, eenwielfietsen, acrobatiek, diabolo, ballopen en nog veel meer. De theaterprojecten zijn gericht op verteltheater en op theatersport. Afhankelijk van het soort project ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden of op constructieve vrijetijdsbesteding.

Misschien wel de grootste kracht van het middel circustheater is de toetsbaarheid. Het bewijs dat je iets nieuws geleerd hebt ligt in je handen.
Je kunt het niet ontkennen, want iedereen heeft het gezien!


Werkgebied

Circustheater Stoffel werkt voor organisaties binnen diverse sectoren:

 • Zorg: kinder- en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg, ouderenzorg, mantelzorg, preventie.
 • Onderwijs: speciaal basisonderwijs, VSO, praktijkonderwijs, voortijdig schoolverlaters, VMBO, MBO en HBO opleidingen, cluster 2, cluster 3 en cluster 4 onderwijs.
 • Bijzondere arbeidsmarkt: sociale werkvoorziening, arbeidsintegratie bureaus.
 • Justitie: justitiële jeugdinrichtingen, asielzoekerscentra, detentiecentra.
 • Vrije tijd: jeugdcircussen, jeugdtheaterscholen, buurthuizen, hobbycentra, woningbouwcorporaties, gemeenten en welzijnsinstellingen.

Daarnaast vervullen we adviserende en coördinerende functies binnen projecten waarin we soms samenwerken met instanties als gemeente, woningbouw en welzijn.


Projecten

De projecten die we aanbieden hebben we in categoriëen ingedeeld.
In de Menukaart ziet u concrete voorbeelden van ons projectenaanbod.

 • Cursussen: wekelijkse lessen gedurende 12 weken tot een heel schoolseizoen.
  Een cursus wordt afgesloten met een voorstelling.
 • Lessenseries: een reeks lessen die wordt afgesloten met een presentatie.
  De duur van een lessenserie kan variëren van 4 tot 12 lessen.
 • Workshops: kennismaking met de kunstvorm circustheater.
  Verdieping in een bepaalde discipline.
 • Evenementen: in korte tijd intensief toewerken naar een voorstelling of afsluiting.
  De duur kan variëren van week tot enkele maanden.
 • Trainingen: medewerkers: vaardigheden in werken met bijzondere doelgroepen.
  Deelnemers: ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden.
 • Ondersteuning en advies: verbinden en activeren van verschillende doelgroepen.
  Binnen bestaande projecten en bij het initiëren van nieuwe projecten.